Bulevirtide ved behandling av kronisk hepatitt D hos voksne pasienter med kompensert leversykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/bulevirtide-ved-behandling-av-kronisk-hepatitt-d-hos-voksne-pasienter-med-kompensert-leversykdom)