Buprenorfin (Buvidal) til behandling av moderate til alvorlige kroniske smerter hos pasienter med opioidavhengighet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/buprenorfin-buvidal-til-behandling-av-moderate-til-alvorlige-kroniske-smerter-hos-pasienter-med-opioidavhengighet)