Buprenorfin depotinjeksjon som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/buprenorfin-depotinjeksjon-som-substitusjonsbehandling-ved-opioidavhengighet)