Buprenorfin/nalokson til behandling av opioidavhengighet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/buprenorfin-nalokson-til-behandling-av-opioidavhengighet)