Canakinumab (Ilaris) til behandling av familiær middelhavsfeber

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/canakinumab-ilaris-til-behandling-av-familiaer-middelhavsfeber)