Canakinumab til sekundærforebygging av kardiovaskulære hendelser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/canakinumab-til-sekundaerforebygging-av-kardiovaskulaere-hendelser)