Cannabidiol (Epidyolex) som tilleggsbehandling av anfall assosiert med kompleks tuberøs sklerose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/cannabidiol-epidyolex-som-tilleggsbehandling-av-anfall-assosiert-med-kompleks-tuberos-sklerose)