Cannabidiol som tilleggsbehandling av anfall assosiert med Lennox-Gastauts syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/cannabidiol-som-tilleggsbehandling-av-anfall-assosiert-med-lennox-gastauts-syndrom-lgs-eller-dravets-syndrom-ds)