Cariprazine (Vraylar) til behandling av schizofreni

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/cariprazine-vraylar-til-behandling-av-schizofreni)