Ceftolozan og tazobaktam (Zerbaxa) til behandling av sykehuservervet pneumoni, inkludert ventilator assosiert pneumoni

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ceftolozan-og-tazobaktam-zerbaxa-til-behandling-av-sykehuservervet-pneumoni-inkludert-ventilator-assossiert-pneumoni)