Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/cemiplimab-libtayo-som-monoterapi-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-tilbakevendende-eller-metastatisk-livmorhalskreft-som-har-progrediert-under-eller-etter-behandling-med-kjemoterapi)