Cerliponase alfa til behandling av sen infantil nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (NCL type 2)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/cerliponase-alfa-i-behandling-av-nevronal-ceroid-lipofuscinose-type-2-cln2)