Ciltacabtagene autoleucel (CAR-T-celleterapi) til behandling av relapserende og refraktær myelomatose fra fjerde behandlingslinje

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ciltacabtagene-autoleucel-car-t-celleterapi-til-behandling-av-relapserende-og-refraktaer-myelomatose-fra-fjerde-behandlingslinje)