Ciprofloksacin (Linhaliq) til behandling av kronisk Pseudomonas aeruginosa-lungeinfeksjon hos pasienter med non-CF (Cystisk fibrose) bronkiektasier

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ciprofloksacin-linhaliq-til-behandling-av-kronisk-pseudomonas-aeruginosa-lungeinfeksjon-hos-pasienter-med-non-cf-cystisk-fibrose-bronkiektasier)