Crizotinib Xalkori) til behandling av residiverende eller refraktær ALK-positiv anaplastisk storcellet lymfom, og til behandling av ikke-resekterbar, tilbakevendende eller refraktær ALK-positiv inflammatorisk myofibroblasttumor hos barn fra og med 6-18 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/crizotinib-xalkori-til-behandling-av-residiverende-eller-refraktaer-alk-positiv-anaplastisk-storcellet-lymfom-og-til-behandling-av-ikke-resekterbar-tilbakevendende-eller-refraktaer-alk-positiv-inflammatorisk-myofibroblasttumor-hos-barn-fra-og-med-6-18-ar)