Dapagliflozin (Forxiga) til behandling av kronisk nyresykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dapagliflozin-forxiga-til-behandling-av-kronisk-nyresykdom)