Dapagliflozin (Forxiga) til behandling av symptomatisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dapagliflozin-forxiga-til-behandling-av-symptomatisk-hjertesvikt-med-redusert-ejeksjonsfraksjon-hos-voksne)