Dapagliflozin/saksagliptin/metformin til behandling av type 2-diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dapagliflozin-saksagliptin-metformin-til-behandling-av-type-2-diabetes)