Daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose hvor autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/daratumumab-darzalex-i-kombinasjon-med-lenalidomid-og-deksametason-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-nydiagnostisert-myelomatose-hvor-autolog-stamcelletransplantasjon-ikke-er-aktuelt)