Daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med pomalidomid og deksametason til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose, hvor tidligere behandling inkluderte...

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/daratumumab-darzalex-i-kombinasjon-med-pomalidomid-og-deksametason-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-residiverende-og-refraktaer-myelomatose-hvor-tidligere-behandling-inkluderte)