Daratumumab (Darzalex) til behandling av voksne med systemisk lettkjede (AL)-amyloidose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/daratumumab-darzalex-til-behandling-av-voksne-med-systemisk-lettkjede-al-amyloidose)