Degarelix (Firmagon) for behandling av høyrisiko hormonavhengig prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/degarelix-firmagon-for-behandling-av-hoyrisiko-hormonavhengig-prostatakreft)