Deksmedetomidin (Dexdor) til sedasjon av voksne ikke-intuberte pasienter ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/deksmedetomidin-dexdor-til-sedasjon-av-voksne-ikke-intuberte-pasienter-ved-diagnostiske-eller-kirurgiske-prosedyrer)