Deksmedetomidin (Dexmedetomidine EVER Pharma) til sedasjon av ikke-intuberte voksne pasienter før og/eller under diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/deksmedetomidin-dexmedetomidine-ever-pharma-til-sedasjon-av-ikke-intuberte-voksne-pasienter-for-og-eller-under-diagnostiske-eller-kirurgiske-prosedyrer)