Delafloxacin til behandling av infeksiøse hudsykdommer hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/delafloxacin-til-behandling-av-infeksiose-hudsykdommer-hos-voksne)