Delamanid (Deltyba) som del av kombinasjonsregime til behandling av pulmonal multiresistent tuberkulose hos voksne, ungdom og barn fra 6 år og oppover, når et effektivt behandlingsregime ellers ikke kan settes sammen på grunn av resistens eller toleranse

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/delamanid-deltyba-som-del-av-kombinasjonsregime-til-behandling-av-pulmonal-multiresistent-tuberkulose-hos-voksne-ungdom-og-barn-fra-6-ar-og-oppover-nar-et-effektivt-behandlingsregime-ellers-ikke-kan-settes-sammen-pa-grunn-av-resistens-eller-toleranse)