Difelikefalin til behandling av kløe (pruritus) ved alvorlig nyresykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/difelikefalin-til-behandling-av-kloe-pruritus-ved-alvorlig-nyresykdom)