Docetaksel (Taxotere) i kombinasjon med androgensuppressiv behandling, med eller uten tillegg av prednison eller prednisolon, til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/docetaksel-taxotere-i-kombinasjon-med-androgensuppressiv-behandling-med-eller-uten-tillegg-av-prednison-eller-prednisolon-til-behandling-av-metastatisk-hormonfolsom-prostatakreft)