Dolutegravir/lamivudine kombinasjonstabletter til behandling av voksne med HIV-1 infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dolutegravir-lamivudine-kombinasjonstabletter-til-behandling-av-voksne-med-hiv-1-infeksjon)