Dolutegravir/rilpivirin til behandling av HIV-infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dolutegravir-rilpivirin-til-behandling-av-hiv-infeksjon)