Dulaglutid (Trulicity) ved behandling av diabetes mellitus type 2

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dulaglutid-trulicity-ved-behandling-av-diabetes-mellitus-type-2)