Dupilumab (Dupixent) som tilleggsbehandling til pasienter med moderat til alvorlig astma

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dupilumab-dupixent-som-tilleggsbehandling-til-pasienter-med-moderat-til-alvorlig-astma)