Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon hos barn ≥ 6-11 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dupilumab-dupixent-til-behandling-av-alvorlig-astma-med-type-2-inflammasjon-hos-barn-6-11-ar)