Dupilumab (Dupixent) til behandling av atopisk dermatitt hos pasienter i alder 6-11 år.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dupilumab-dupixent-til-behandling-av-atopisk-dermatitt-hos-pasienter-i-alder-6-11-ar)