Dupilumab (Dupixent) til behandling av kronisk bihulebetennelse med nesepolypper

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dupilumab-dupixent-til-behandling-av-kronisk-bihulebetennelse-med-nesepolypper)