Dupilumab til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dupilumab-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-atopisk-eksem-hos-voksne)