Durvalumab (Imfinzi) i kombinasjon med etoposid og platinum-basert kjemoterapi til behandling av voksne med småcellet lungekreft, utbredt sykdom (SCLC-ED)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/durvalumab-imfinzi-i-kombinasjon-med-etoposid-og-platinum-basert-kjemoterapi-til-behandling-av-voksne-med-smacellet-lungekreft-utbredt-sykdom-sclc-ed)