Dydrogesteron/østradiol for hormonsubstitusjonsbehandling mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dydrogesteron-ostradiol-for-hormonsubstitusjonsbehandling-mot-symptomer-pa-ostrogenmangel-hos-postmenopausale-kvinner)