Eculizumab (Soliris) til behandling av relapserende neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) hos pasienter som er anti-akvaporin-4 (AQP4) antistoff positive

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/eculizumab-soliris-til-behandling-av-relapserende-neuromyelitis-optica-spectrum-disorder-nmosd-hos-pasienter-som-er-anti-akvaporin-4-aqp4-antistoff-positive)