Eksenatid (Bydureon BCise) depotinjeksjon i autoinjektor for bruk hos voksne i kombinasjon med andre glukosereduserende legemidler ved diabetes mellitus type 2

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/eksenatid-bydureon-bcise-depotinjeksjon-i-autoinjektor-for-bruk-hos-voksne-i-kombinasjon-med-andre-glukosereduserende-legemidler-ved-diabetes-mellitus-type-2)