Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor (Kaftrio) til behandling av cystisk fibrose hos pasienter fra 6-11 år som har minst en F508del mutasjon i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/elexakaftor-tezakaftor-ivakaftor-kaftrio-til-behandling-av-cystisk-fibrose-hos-pasienter-fra-6-11-ar-som-har-minst-en-f508del-mutasjon-i-cystisk-fibrose-transmembran-konduktansregulator-cftr-genet)