Elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor til behandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som er heterozygote for F508del mutasjon og har en minimal funksjon mutasjon, eller som er homozygote for F508del mutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/elexakaftor-tezakaftor-ivakaftor-til-behandling-av-cystisk-fibrose-hos-pasienter-12-ar-som-er-heterozygote-for-f508del-mutasjon-og-har-en-minimal-funksjon-mutasjon-eller-som-er-homozygote-for-f508del-mutasjon)