Elivaldogene autotemcel til behandling av ABCD1-genmutasjon og cerebral adrenoleukodystrofi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/elivaldogene-autotemcel-til-behandling-av-abcd1-genmutasjon-og-cerebral-adrenoleukodystrofi)