Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med pomalidomid og deksametason til behandling av relapserende eller refraktær myelomatose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/elotuzumab-empliciti-i-kombinasjon-med-pomalidomid-og-deksametason-til-behandling-av-relapserende-eller-refraktaer-myelomatose)