Eltrombopag (Revolade) til førstelinjebehandling av alvorlig aplastisk anemi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/eltrombopag-revolade-til-forstelinjebehandling-av-alvorlig-aplastisk-anemi)