Nye medikamenter ved Duchenne muskel svakhet - Rapport fra CADHT

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/emerging-drugs-for-duchenne-muscular-dystrophy)