Emicizumab (Hemlibra) til behandling av pasienter med mild eller moderat hemofili A uten antistoff mot faktor VIII hvor profylakse er klinisk indisert

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/emicizumab-hemlibra-til-behandling-av-pasienter-med-mild-eller-moderat-hemofili-a-uten-antistoff-mot-faktor-viii-hvor-profylakse-er-klinisk-indisert)