Emicizumab til behandling av pasienter med hemofili A med utviklet inhibitorer (antistoffer)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/emicizumab-til-behandling-av-pasienter-med-hemofili-a-med-utviklet-inhibitorer-antistoffer)