Empagliflozin (Jardiance) til behandling av kronisk hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/empagliflozin-jardiance-til-behandling-av-kronisk-hjertesvikt-med-bevart-ejeksjonsfraksjon)