Empagliflozin (Jardiance) til behandling av voksne pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF), med eller uten type 2 diabetes mellitus

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/empagliflozin-jardiance-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-kronisk-hjertesvikt-og-redusert-ejeksjonsfraksjon-hfref-med-eller-uten-type-2-diabetes-mellitus)